Undersøkelsen dokumenterer at økte inntektsrammer i kommunene betyr bedre velferdstilbud for innbyggerne. I alt 76 prosent av de pleie— og omsorgstrengende innbyggerne bor i kommuner som får et utvidet tilbud, mens 18 prosent får et uendret tilbud. Bare 6 prosent får et redusert tilbud.

81 prosent av kommunene sier de vil øke antall årsverk i eldreomsorgen. Det vil gi 2.150 flere årsverk i eldreomsorgen i år, ifølge KS’ beregning. Antall ansatte i pleie- og omsorgssektoren øker i et tempo som gjør at målet om 10.000 nye årsverk i løpet av 2009 er innen rekkevidde.

I forhold til tilsvarende undersøkelser som KS har gjennomført de siste årene, viser årets tall at den økonomiske situasjonen i kommunene nå gir langt bedre muligheter for å styrke velferdstilbudet.

At noen få kommuner ikke utvider tilbudet, kan ha sammenheng med at de har befolkningsnedgang i de aktuelle aldersgruppene.

– Dette er kjempepositivt, og viser det vi har sagt hele tiden. Når vi gir kommunene mer penger, bruker de dem på mer omsorg og velferd, sier helseminister Sylvia Brustad (Ap) til Dagsavisen. (©NTB)