JAN STEDJEjan.stedje@bt.no

Kadmium er tilsatt for å gi ulike farger til duker og vesker i plast. Mini-veskene som er "tatt" med høye verdier kadmium ved SFT-kontrollene, i samarbeid med Tollvesenet, er av en type vesker som er populær blant unger og ungdom; ofte brukt som "dingser" til å henge i beltene. For høye verdier av tungmetallgiften kadmium ble avslørt i fem av i alt 24 SFT-kontrollerte produkter.

I ett av disse produktene, minivesker i de tre fargene rød, grønn og blå, ble kadmium målt til mellom tre og åtte ganger over tillatt grense på 100 milligram per kilo plast.— Jeg kan bekrefte at fem av 24 kontrollerte produkter inneholdt kadmium inntil ti ganger tillatt verdi, sier fagrådgiver Maren Wikheim i SFT til Bergens Tidende.

— Kadmium er et stoff som vi ikke ønsker. Ifølge forskriften er det forbudt å importere og produsere PVC (polyvinylklorid red.anm) som er farget med kadmium; med innhold over 100 milligram/kilo, sier hun. Miniveskene er ifølge tollpapirene tatt inn til Norge fra Hongkong, men produsentlandet synes ifølge SFT å være Kina.

— Bruk av kadmium skal begrenses fordi det er et giftig tungmetall som kan gi alvorlige helse- og miljøskader. Dette er et stoff som er unødvendig i plaststoffene. Vi vil ha det helt bort, sier Wikheim. Denne kadmium-kontrollen inngår i et felles prosjekt i EU/EØS-området. Importøren er nå blitt bedt om å stanse omsetningen i Norge.