Det er et forskerteam fra University of Plymouth som slår alarm i siste utgave av vitenskaps-magasinet «Science». Forskerne har undersøkt prøver fra 17 strender og elvemunninger rundt om i Storbritannia og analysert de partiklene som ikke fremsto som naturlige.

Kraftig økning

De fant rester av plastikk som nylon, polyester og akryl i sedimentene og i selve vannet. De oppdaget også at de kunne finne igjen de samme plastikkrestene i smådyr som spiste i området.

For å finne ut om forurensingen har blitt verre, analysert forskerne også plankton-prøver som ble tatt i havet mellom Skottland og Island fra 1960-tallet og frem til i dag. Konklusjonen er at denne type forurensing har økt kraftig over tid.

I næringskjeden?

— Gitt at plastikk har så langt varighet og at så mye plastikk dumpes i naturen, er det sannsynlig at denne forurensingen vil øke i fremtiden, sier førsteforfatter av artikkelen i Science, dr. Richard Thompson, ifølge BBC.

Dette er første gang denne typen forurensing er undersøkt. Thompson og hans kollegaer vil nå prøve å konkretisere de miljømessige konsekvensene. En av bekymringene er at giftige kjemikalier kan binde seg til plastpartiklene, som deretter kan spres oppover næringskjeden.

Fra boss til næringskjeden? Forskere har funnet urovekkende store mengder plastpartikler i vann og på strender.
ARKIV: Arne Nilsen