BERIT KVALHEIM

berit.kvalheim@bergens-tidende.no

 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer får stadig inn nye rapporter både fra tannleger og tannlegeassistenter om alvorlige allergiske hudreaksjoner etter nærkontakt med plaststoffene, de såkalte akrylatene, som i stadig større utstrekning erstatter de gamle amalgamfyllingene.

Huden sprekker Bivirkningsgruppens leder, Lars Bjørkman, sier til Bergens Tidende at skaden skjer når tannlegen kommer i kontakt med stoffet i uherdet og flytende form. -— Ikke alle reagerer, men de som gjør det, får ofte alvorlige reaksjoner i form av sprekker i huden som det tar lang tid å bli kvitt. -- Hjelper ikke hansker? -- Nei, ikke de vanlige hanskene som tannleger bruker. Stoffet trenger gjennom på få minutter. Det finnes spesialhansker, men de er upraktiske i bruk.

Flere hundre tilfeller I Sverige og Finland kjenner man til flere hundre tilfeller av alvorlige reaksjoner. Tallene er noe mer usikre for Norges vedkommende, men det kommer stadig vekk inn nye alarmerende rapporter også her i landet. -- Er det meldt om skader eller reaksjoner hos pasienter som har fått fyllinger med plastmateriale? -- Bare unntaksvis. Det er i forberedelsesfasen, når stoffet er flytende og uherdet, at det er farlig. Når det er kommet på plass i munnen, er det i en helt annen form og konsistens som ikke representerer den samme risikoen, sier Bjørkman.

Dårlige pakninger Han mener det absolutt er grunn til å overvåke utviklingen på dette området, særlig fordi bruk av plastmaterialer blir mer og mer vanlig til fortrengsel for de mer tradisjonelle tannfyllingsmaterialene. -- Det viktigste er å finne en metode som sikrer tannleger og annet tannhelsepersonell mot direkte kontakt med stoffene. Krav overfor fabrikantene om bedre konstruerte pakninger med mindre muligheter for søl, er noe av det som kan komme på tale. Det har vært en del klager på dårlige løsninger her, sier Lars Bjørkman. Plastmateriale har de siste årene blitt mer og mer utbredt som fyllingsmateriale i tenner. De mange rapportene om amalgamets mulige skadevirkninger har fått svært mange til å løpe til tannlegen for å få skiftet ut de gamle fyllingene med nye plastfyllinger. Nå viser det seg altså at noen tannleger må betale en høy pris for å gi sine pasienter et bedre liv.

Frykter pasientskader Mange tannleger frykter dessuten nå at den økende bruk av plastmaterialer skal vise seg å få negative konsekvenser også for visse pasientgrupper. Det finnes ingen langtidsstudier å vise til foreløpig, men en alarmerende undersøkelse av 340 pasienter ved Universitetet i Malmö, viste at hele ni prosent av pasientene hadde allergiske reaksjoner på plaststoffer i tennene. Det er også rapportert om reaksjoner hos barn.