Sellafield Det var den britiske avisen The Telegraph som i går brakte opplysningene som bygger på lekkasjer fra selskapet British Nuclear Fuels (BNFL), som eier det kontroversielle atomanlegget i Irskesjøen.BT har tidligere skrevet at den radioaktive forurensningen langs norskekysten er blitt seksdoblet siden midten av 1990-tallet. Det skyldes utslippene av det radioaktive stoffet technetium fra Sellafield. Bryter forpliktelsene Blir de økte radioaktive utslippene en realitet, vil Storbritannia bryte forpliktelsene landet har inngått i OSPAR-traktaten, som har som oppgave å beskytte havmiljøet i det nordlige Atlanterhavet og Nordsjøområdet, skriver Telegraph.Ifølge dokumentet som avisen omtaler, vil særlig utslippene av plutonium og tritium øke kraftig frem til 2003. Først etter 2008 blir det antatt at utslippsnivåene vil synke under 1998-nivå.Plutonium regnes som et av de giftigste stoffer som finnes. Helseeffektene kan både skyldes stråling eller stoffets kjemiske giftighet. Plutonium gjør størst skade når det pustes inn og tas opp i lungene. Til Nordsjøen BT skrev i mars at plutonium lekker ut fra bunnslammet utenfor Sellafield og driver med havstrømmene til Nordsjøen og inn i fjordene våre. Da uttalte forsker Anne Liv Rudjord ved Statens strålevern at man nå begynner å nå grensen for hva man kan tåle av radioaktiv forurensning langs norskekysten.I et dokument som ble lekket til Greenpeace og gjengitt i Telegraph, heter det at utslippene i verste fall kan overstige de lovlige nivåene.Opplysningene kommer samtidig som OSPAR-kommisjonen er samlet i Valencia i Spania. — Må opphøre Greenpeace-talskvinne Helen Wallace er opprørt over avsløringen.– Den britiske regjeringen har lovet ikke å spre radioaktivt avfall til nabolandene, men nå har altså BNFL hemmelige planer om å pøse enda mer radioaktivitet ut i havet. Hvis Storbritannia skal innfri sine internasjonale forpliktelser, må gjenvinningen av brukt atombrensel opphøre umiddelbart. Det eksisterer ingen trygge nivåer for hvilke stråledoser mennesker og miljø kan tåle, mener Helen Wallace. Åtte millioner liter Hver dag spyles åtte millioner liter radioaktivt avfall ut fra det enorme Sellafield-anlegget.Etter at Bergens Tidende først skrev om de økte nivåene av radioaktiv forurensning langs norskekysten, har det kommet en strøm av protester fra kommuner og næringsorganisasjoner. Statsminister Jens Stoltenberg har varslet at han vil ta saken opp med sin kollega Tony Blair senere i sommer.