Målet er å bygge ut 1.500 megawatt vindkraft innen 2015. En slik utbygging vil koste cirka 20 milliarder kroner.

De to selskapene undertegnet i Kristiansand fredag en avtale om å etablere det nye selskapet, som får navnet Statkraft Agder Energi Vind DA. Etter planen skal de bli den ledende aktøren innen norsk landbasert vindkraft. Selskapet skal omfatte de to eierselskapenes nye vindkraftprosjekter i Norge. Statkraft blir majoritetseier.

Hovedkontoret skal ligge i Kristiansand, mens et senter for innkjøp og anskaffelser av avansert vindkraftutstyr vil bli etablert Oslo. Styreleder blir Haakon Alfstad, direktør for vindkraft i Statkraft.

Store ambisjoner

Til sammen 27 prosjekter – med en kapasitet på til sammen 3.765 megawatt – står på en liste over aktuelle nye vindparker. Blant disse er seks allerede til konsesjonsbehandling, og det er sendt melding om ytterligere 21 prosjekter.

Tallene som er presentert for aktuelle prosjekter, viser at Statkraft Agder Energi Vind regner med å kunne realisere mindre enn halvparten av sine utbyggingsplaner innen 2015. Hvor mye avhenger av hvilke prosjekter som får konsesjon.

Agder Energis vindpark på Fjeldskår i Lindesnes og Statkrafts vindparker på Hitra, Smøla og i Kjøllefjord i Finnmark inngår ikke i det nye selskapet. Alle disse vindparkene er allerede i drift, med en samlet kapasitet på 248 megawatt.

Kysten rundt

Blant det nye selskapets prosjekter er følgende seks allerede under konsesjonsbehandling:

Hammerfest og Skallhalsen i Vadsø, Kvenndalsfjellet i Åfjord og Storheia i Åfjord-Bjugn i Sør-Trøndelag, Selbjørn i Austevoll i Hordaland, og Moifjellet i Bjerkreim i Rogaland.

Lista over meldte prosjekter omfatter 21 navn i følgende rekkefølge:

Aunkrona i Flatanger, Benkheia i Rissa-Leksvik, Breivikheia i Namdalseid og Namsos, Brosvikåta i Gulen, Ertvågøy/Bergefjellet i Aure, Geitfjellet i Snillfjord, Heimsfjellet i Hemne, Hitra II, Jektheia i Namdalseid, Laukvikdalsfjellet i Berlevåg, Norkyn i Lebesby/Gamvik, Oksafjellet i Eigersund/Bjerkreim, Rognskog i Halsa, Rørvassheia i Flatanger og Osen, Remmafjellet i Snillfjord, Skardsøya i Aure, Slettheia i Kvinesdal, Straumøya i Bodø, Svarthammeren/Pållifjellet og Tannvikfjella i Snillfjord, og Ulvegreina i Sollund.

Samlet produksjonskapasitet for disse 21 meldte vindkraftprosjektene er 3.005 megawatt.

Anders Martinsen