Dette er mer enn forskerne tidligere har regnet med.

— Tilbakekoblingen mellom plankton og klimasystemet gjør at økningen av CO2 i atmosfæren kan bli mindre enn vi trodde, sier forsker Richard Bellerby ved Bjerknessenteret til På Høyden

Forskergruppen hans ved Universitetet i Bergen startet undersøkelsen ved å fylle ni store sekker med fjordvann. Sekkene ble mettet med ulike konsentrasjoner av CO2, og tilsatt næringsstoffer. Da forskerne fikk resultatene viste det seg at biologien i havet responderer på økende CO2-nivåer. Dette skjer ved at planteplankton tar opp mer CO2 i forhold til andre næringsstoffer som nitrat, silitat og fosfat, skriver På Høyden.

Hvis dette er riktig betyr det at mer CO2 enn antatt vil forsvinne i havet, og at økningen av CO2 vil bli noe mindre enn beregnet. Men planteplankton kan likevel ikke nøytralisere økningen av CO2 i atmosfæren.

Forskerne skal nå gjenta forsøket i åpent hav, for å se om resultatene også kan gjelde generelt.

– Vi vet en god del om den fysikalske kjemien i havet, og er ganske sikre på at vi kan si hvilken pH-verdi havoverflaten vil få ved en gitt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren. Det er også vist, både av oss og i andre eksperimenter, at mange arter blir påvirket av en forsuring av havet slik økt CO2-opptak vil føre til, sier Bellerby til På Høyden

Endringene i havet kan få konsekvenser for hele næringskjeden, også for de kommersielle fiskeslagene.

– Vi sier ikke at livet i havet vil forsvinne, men det vil endre seg. Hva slags sosiale implikasjoner det vil få, kommer an på hvor fort vi kan tilpasse oss mulige endringer i fiskeriene, sier Bellerby.

Kjerstin Gjengedal/ På Høyden