METTE RISA

Det får Bergens Tidende opplyst fra sikkert hold.

Det er i lengre tid blitt jobbet med mulighetene for å bygge et gasskraftverk på Mongstad i Nord-Hordaland. Dette vil i så fall bli det første gasskraftverket på landjorden i Norge.

Myndighetene har tidligere gitt tre konsesjoner til bygging av gasskraftverk, men ingen av dem er blitt realisert. Liten forskjell mellom strømpris og gasspris har gjort prosjektene ulønnsomme.

Statoil mener imidlertid det vil lønne seg å bygge et gasskraftverk på Mongstad, og ønsker å flytte konsesjonen på Kollsnes til Mongstad. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har stilt seg positive til planene.

— Virkningsgraden for prosjektet på Mongstad vil være langt bedre enn for noen av de andre gasskraftprosjektene i Norge, sa Mongstad-sjefen Bjørn Kåre Viken til Bergens Tidende i januar i år.

- Et enøktiltak

— Et gasskraftverk på Mongstad vil ikke lage elektrisk kraft til folk flest, men dekke strømbehovet på Kollsnes og Trollfeltet, forteller Kåre Ness, informasjonsleder i Statoil Mongstad.

Ness ønsket i går ikke å kommentere informasjonen BT har fått om når planene skal offentliggjøres.

Gassen som skal benyttes ved det planlagte gasskraftverket, vil bli sendt fra Troll via Kollsnes til Mongstad, hvor den gjøres om til elektrisk kraft som så sendes tilbake til Kollsnes og Trollfeltet. Overskuddsvarmen fra gasskraftverket vil dekke Mongstad-raffineriets strømbehov, og dagens kjeler og ovner kan erstattes. Strømforbruket ved raffineriet i dag tilsvarer forbruket til 350.000 husstander.

- Trenger kraft til Troll

— Det er denne besparelsen som gjør at gasskraftverket vil få en virkningsgrad på 70 prosent, langt høyere enn de andre gasskraftprosjektene, sier Ness.

— Hvorfor trenger Troll og Kollsnes kraften som vil bli produsert ved gasskraftverket?

— Det er fordi vi fremover vil trenge store mengder kraft for å øke trykket i reservoarene, og dermed få gassen opp, samt at vi bruker strøm til å kompressorene som sender Troll-gassen videre til kontinentet, sier Ness.

Han har store forhåpninger til at planene skal gå gjennom.

— Dette har tatt lang tid nå, sier Ness.

Fra planene blir presentert i dag til konsesjonene er på plass og byggingen kan starte, vil det trolig ta i overkant av et år.

Planer om et gasskraftverk på Tjeldbergodden vil ifølge BTs kilder også bli offentliggjort i dag.