Planen har vært utsatt, men nå varsler Bekkemellem at den blir lagt fram før jul, skriver Aftenposten.

Siden 2004 har Etiopia vært Norges pilotprogram i kampen mot omskjæring, og Etiopia er det landet som har flest prosjekter mot kjønnslemlestelse finansiert av Norge.

Bekkemellem viser til gode resultater fra prosjekter mot omskjæring i Nord-Etiopia. Via et prosjekt i regi av Redd Barna Norge i Chilga-distriktet har nå 1.050 av 1.291 tradisjonell healere sverget på at de aldri skal utføre omskjæring og andre skadelige inngrep igjen. Av 5.298 registrerte nyfødte jentebarn, er bare 79 blitt omskåret.

Bekkemellem mener resultatene er så gode at norsk helsepersonell kan lære av dette arbeidet når de skal bekjempe problemet i Norge.

– Det vi gjør internasjonalt henger nøye sammen med hvordan vi kan stanse omskjæring også i Norge. Vi må nå ut til de norske miljøene og si at man har stanset omskjæring flere steder i hjemlandet. En utfordring er at de som praktiserer kjønnslemlestelse i Norge ofte er mer konservative enn de er i hjemlandet, sier Bekkemellem.