1. januar behandlet Byrådet saken hvor de konkluderte med å avvise reguleringsplanen for naust og friområde i Indre Kurvavika på Søreide i Bergen. Bergens Tidende omtalte saken 26. april ifjor. Da hadde det brutt ut full strid i nabolaget.

– Dette minner mest om et ran, sa grunneier Geir Karlsen den gang.

Reaksjonen kom som følge av at en utbygger hadde oppført tre naust uten byggetillatelse og klargjort fundamenter for flere naust i 2007 i viken. Da dette ble oppdaget ved tilsyn, prøvde utbyggeren å omregulere området.

— Tyveri og kjeltringsstreker

Gjennom planselskapet Opus AS fikk han utarbeidet en reguleringsplan som la til rette for at naustene kunne bli stående. I tillegg skulle det tilrettelegges for båthavn med 14 båtplasser og felles badestrand og friområde.

Problemet var bare det at arealet til badevik og friområde var annenmanns grunn. Karlsens tomt var én av flere som ble foreslått regulert til friområde, hvor det ikke en gang skulle la seg gjøre å fortøye en båt.

– Det er full krig i nabolaget. Vi ser på dette som tyveri og kjeltringstreker, uttalte Geir Karlsen til BT ifjor.

Men det var ikke bare naboer som protesterte. Også Fylkesmannen i Hordaland fremmet innsigelse til ubygging av naust og småbåthavn, og Hordaland fylkeskommune frarådet utbygging av naust.

Rivingsprosess

De massive protestene fikk Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø, til å anbefale at hele planforslaget ble avvist, og det ble også byrådets konklusjon da de behandlet saken i slutten av forrige måned.

Geir Karlsen er lettet og glad for at det er satt punktum i saken.

— Nå ser det ut som det kan bli orden og ro der nede, sier Karlsen til bt.no.

For utbyggeren er saken imidlertid ikke over. Bergen kommune har startet en tilssynsak med retting av de ulovlig utførte arbeidene i strandsonen. De gjelder oppføringen av tre naust og fundamenter for ytterligere fire, samt utsprenging og utfylling i sjø i Indre Kurvavika.

«Det er påbegynt tilsynssak med retting av disse ulovlige arbeidene, og denne prosessen vil bli videreført med sikte på tilbakeføring av terrenget slik dette var før arbeidet ble påbegynt», fremgår det av saksutredningen fra kommunen.