NTB

Bedriften erkjenner elendigheten, og har spadd opp 20 millioner kroner til nytt renseanlegg for å bli kvitt den karakteristiske "pytonlukten", skriver Oppland Arbeiderblad i et gledesoppslag.

Og det er ikke bare befolkningen som kan trekke et lettelsens sukk over den bebudede renselsesprosessen. Forurensende fosfatutslipp til Mjøsa vil også bli mikroskopiske når det nye renseanlegget settes i full drift.