Lagmannretten har lagt ”normalstraffen” for en deltaker i Nokas-ranet på 10-12 års fengsel. De har dermed gitt Lars-Erik Andersen en strafferabatt på tre til fire år. Det er mindre enn den rabatten aktoratet var villige til å gi, for forklaringen om at det var Kjell Alrich Schumann som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

Dommerne påpeker at Andersens tilståelse for sin egen del ikke har hatt veldig stor vekt, si-den den kom først etter at han ble dømt i tingretten. De har imidlertid gitt Andersen flere år i avslag på straffen, fordi han forklarte seg om Schumann.

— Dette, sammen med andre forhold, har fått Kjell Alrich Schumann til å tilstå, heter det i dommen.

Sinne

Dommerne har også lagt vekt på at Andersens forklaring har gitt ham problemer under varetektsoppholdet i forskjellige norske fengsler.

Andersen har blant annet forklart at han har måttet sitte på glattcelle uten vinduer, fordi feng-selspersonalet har vært redd for at noen skulle skyte mot ham gjennom fengselsvinduene.

Han har også fortalt at andre innsatte har opptrådt trakasserende etter at det ble kjent at han hadde snakket om en medtiltalt til politiet.

Andersen har også gitt en tilleggsforklaring, som etter aktoratets mening bekreftet at ingen av de tiltalte som nektet straffskyld var uskyldige.

Mot slutten av rettsforhandlingene stormet Andersen en dag ut av retten i sinne. Foranledningen skal ha vært en slengbemerkning fra en av de andre tiltalte.

Før jul ble Andersen også flyttet fra Stavanger fengsel, ifølge Stavanger Aftenblad fordi han skal ha blitt truet i fengselet. Flere av de andre tiltalte har avvist dette.

Andersens forsvarer Harald Stabell ønsket at Andersen skulle fortelle retten om hva som ut-løste raseriutbruddet, før dommerne trakk seg tilbake for å fastsette straffen. Andersen ville imidlertid ikke si noe om dette, og begrunnet det med at han bare ville få det verre i fengselet dersom han forklarte dette i åpen rett, og det kom ut i retten.

SCANPIX (arkiv)