— Jeg snakker ikke så mye om det som skjedde på Hotel Serena i Kabul i januar 2008. Det er andre enn meg som må betale den fryktelige prisen, som må ta den lidelsen. Men det som skjedde, plager meg fortsatt. Folk jeg kjenner mistet en far og en ektemann. Nesten daglig møter jeg den nære medarbeideren som ble alvorlig skadet under terrorangrepet. Lidelsen kom tett på. Og det er klart at jeg tar med meg en slik dramatisk begivenhet. Den legger seg til årringene, sier Gahr Støre, som kom hel fra terrorangrepet på hotellet i Kabul der Dagbladet-journalist Carsten Thomassen ble drept.

— Jeg var i den heldige situasjon at jeg fikk snakke om det. Til og med under en høring fra Stortingets talerstol. Og nettopp det å snakke om det vonde er viktig. Derfor er det flott at Festspillene i Bergen trekker kulturen over i noe vi kan sette ord på. Derfor stiller jeg med glede til diskusjon om lidelse i Bergen, sier Jonas Gahr Støre til BT.

Logen Teater

Det er i Logen Teater utenriksministeren har sagt ja til å debattere de vanskelige spørsmålene om lidelse, temaet som også ligger til grunn for festspillforestillingen av Calixto Bieito.

I debatten deltar også biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, og regissør Kjersti Horn. Sistnevnte er kortvokst og lider av en skjelettsykdom som har påført henne mye smerte. Hun vil fortelle om sitt raseri og avmaktsfølelse, som hun vendte til en drivkraft i hennes virksomhet som kunstner.

Hovedspørsmålet de tre skal snakke om er: Kan lidelse være meningsfull?

Gahr Støre vil ikke bare fokusere på sine egne opplevelser, og det som skjedde i Afghanistan.

— Jeg ser på temaet rundt lidelse som en viktig samfunnsdebatt. Vi lever i et samfunn med mye lidelse; sykdom, ensomhet, isolasjon, diskriminering. Temaet angår alle. Vi må stoppe opp og tenke. For dette er en del av livene til oss alle, det å være menneske. Vi må rett og slett bry oss mer. Fra min tid i Røde Kors vet jeg at den beste medisin ofte er et annet menneske å snakke med. Vi må ikke fortrenge, men snakke mer om det som angår oss alle; alminneliggjøre, sier Gahr Støre.

Stor entusiasme

  • Du er ikke redd for å bli kritisert for å bruke tid på annet enn utenriksspørsmål?
  • I så fall vil jeg møte en slik kritikk med stor entusiasme. «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv», er kloke Arnulf Øverland-ord som også gjelder for Norge som nasjon. Vi er en overskuddsnasjon som kan gjøre mye for andre nasjoner. Og i den sammenheng kan jeg også bidra politisk, sier utenriksministeren.

— Ansvaret vi har for andre, også det personlige ansvaret - solidariteten, kan også være politikk. Vi kan rette opp en del av lidelsen for andre ved god politikk, sier han, og fortsetter.

— Jeg ser frem til å debattere dette med så kloke mennesker som biskopen i Bjørgvin og Kjersti Horn. Biskop Nordhaug kjenner jeg fra heftige diskusjoner i min studietid i Paris. Da var han studentprest, og jeg har gode minner med ham, sier Støre.

Viktig samfunnsdebatt

  • Kirken prediker vel fortsatt mørkemannstanker om at hver gledesstund skal koste lidelse?
  • Jeg tror verken biskopen eller jeg er tilhenger av et slikt negativt syn. Men kjennetegnet ved kulturen og den lutherske kristendommen i vår del av verden er jo at ingenting kommer gratis. Og vi vet jo at gjennom et liv må man ofre noe, gjennom lidelse, glede og sorg. Det gjelder for alle, også på nasjonalt plan. Selv om vi i Norge har hatt gode tider veldig lenge må vi aldri tro at vi er et utvalgt folk. Også vi må forsake og hjelpe dem som lider, sier Gahr Støre.

Utenriksministeren har tro på å synliggjøre lidelsen i hverdagen.

— Det ligger heldigvis i oss mennesker å lindre andres nød. Når jeg har sagt ja til å stille opp i debatt i regi av Festspillene i Bergen igjen, så er det fordi dette er en viktig samfunnsdebatt, sier Jonas Gahr Støre.