Hagen er i dag 100 prosent ufør som følge av skader han pådro seg i sin tidligere jobb som dykker i Nordsjøen.

44-åringen er omfattet av kompensasjonsordningene som er gitt pionerdykkere og har derfor fått til sammen vel tre millioner kroner av Staten og Statoil.

Men i tillegg mener Hagen å ha krav på yrkesskadeerstatning. Det bestrider YFF, som mener at de pengene han allerede har fått, er å regne som yrkesskadeerstatning. Derfor havner saken i retten, der Hagen krever ytterligere tre millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad.