Dette gjør de til tross for at kommisjonen foreslår å innføre en erstatningsordning for de dykkerne som har lidd økonomisk tap.

— Dette er ikke gransking. Rapporten er laget av en liten eksklusiv professorklubb som har frastøtt seg all kompetanse. Den er rett og slett et makkverk, hevder talsmann for NSDA, Tom Engh, overfor NTB.

Omtrent de samme ordene brukte den uføretrygde pionerdykkeren da han noen minutter tidligere harmdirrende slo rapporten hardt mot sitt høyre lår rett foran ansiktet på arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H) og granskingskommisjonens leder, Petter A. Lossius.

Sistnevnte hadde da akkurat presentert innholdet i den 176 sider lange rapporten.

-Gissel

Mens kommisjonens leder valgte å la Enghs påstand stå ubesvart, kom statstråd Norman ham langt mer i møte.

— Det må være bedre å få svar på tre av ti spørsmål enn ikke å få svar på noen. Det som nå er viktig er at pionerdykkerne i Nordsjøen får den oppreisningen og erstatningen de har krav på. Norsk petroleumsindustri hadde ikke vært der vi er i dag uten dere, sa Norman.

NSDA var fra starten av selv med i kommisjonen, men trakk seg fra arbeidet sammen med dykkersakkyndig Albert Johnsen og fagforeningene Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Nopef.

— Vi ble tvunget inn i en gisselsituasjon som vi ikke kunne være i. Kommisjonen mangler forståelse for vår situasjon, hevder Engh.

- Lang flere

Noe av det NSDA nå reagerer aller kraftigst på er at kommisjonen hevder det ikke lenger finnes relevant arkivmateriale hos oljeselskapene i perioden 1965 til 1990 som kan kaste lys over pionerdykkernes situasjon.

— Vi vet at denne informasjonen finnes, men kommisjonen har ikke gjort nok for å finne den. De burde for eksempel lett i utlandet, hevder Tom Halvorsen i NSDA

Organisasjonen er også svært kritisk til at granskingskommisjonen ikke har gått inn og undersøkt hvert eneste dykkerdødsfall i Nordsjøen. Ifølge pionerdykkerne er det nemlig langt flere enn fem dykkere, som kommisjonen har funnet dokumentert, som er omkommet på norsk og britisk sokkel i Nordsjøen mellom 1967 og 1990.

Erstatning

Granskingskommisjonen konkluderer altså i sin sluttrapport med at de pionerdykkerne som har lidd økonomiske tap, bør få erstatning. Ordningen foreslås etablert og finansiert av staten.

Hvordan denne ordningen skal opprettes og hvordan den skal fungere i praksis, står det ingen ting om.

Kommisjonen foreslår også å invitere rettighetshavere/operatører til å bli med i finansieringen. Heller ikke her skriver de hvordan dette skal skje.

— Det er utenfor vårt mandat å komme med slike forslag, sier kommisjonens leder til NTB.

Rapporten som ble overlevert Norman mandag ettermiddag, skal nå sendes ut på høring.

(NTB)