• Vi ønsker ikke å fly utviste asylsøkere uten politieskorte, sier Rolf Liland i Norsk Flygerforbund.

GARD STEIRO

— Det er gambling med sikkerheten. Vi skal ta saken opp med ledelsen i Politiets Utlendingsenhet.

— Vil dere kreve politieskorte på alle flyginger med asylsøkere?

— Vi vil ikke stille et absolutt krav, men skal gi klart uttrykk for vårt syn. Jeg regner med at vi vil finne en løsning alle parter kan leve med, sier lederen for flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund.

Grunn til ettertanke

I går skrev Bergens Tidende at utviste asylsøkere ukentlig flys mellom Bergen og Oslo uten ledsager. Årsaken er at politiet skal spare penger.

— Mange asylsøkere er i en ekstrem situasjon. Vi kan ikke garantere at de er i psykisk balanse, uttalte politioverbetjent Kjell Mo, leder for utlendingsseksjonen ved Hordaland politidistrikt.

Han mener det er uforsvarlig at asylsøkere flyr uten eskorte.

— Vi er helt på linje med Kjell Mo, og setter pris på utspillet. Når politiet selv er betenkt over egen praksis, gir det grunn til ettertanke, sier Rolf Liland.

Han mener det er særlig grunn til å kreve eskorte når politiet er usikre på identiteten til personen som skal transporteres.

Bør nekte flere

Norsk Flygerforbund mener en person i psykisk ubalanse kan være en trussel for flysikkerheten, selv om han eller hun har vært gjennom sikkerhetskontroll.

— Man trenger ikke våpen for å utgjøre en fare. Besetning, andre passasjerer og flyets sikkerhetsutstyret kan bli skadet. Når man er tusenvis av fot over bakken, kan en situasjon bli svært dramatisk.

Flykapteiner kan nekte å ta med asylsøkere uten politieskorte. Liland oppfordrer sine kolleger til å bruke denne retten oftere.

— Man skal gjøre en grundig vurdering av alle passasjerer, ikke bare asylsøkere. Er man i tvil, skal man nekte dem å være med, sier Liland.