Kontrollsentralen på Røyken oppdaget ikke at de to flyene var på kollisjonskurs, men katastrofen ble avverget av at antikollisjonsalarmen om bord i flyene ble utløst. Norsk Flygerforbund mener bemanningen på kontrollsentralen er for lav.

– Avinor opererer etter det jeg forstår med en normal underbemanning i forhold til anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter, samt krav flygelederne selv, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Rolf Liland, til NTB.

Sikkerhetsnett

Liland understreker at hendelser som dette ikke skal skje, og at det må ha vært hull i mange sikkerhetsnett da nestenulykken skjedde.

– To flygeledere er en sikkerhet for oss, og ikke minst for passasjerene, sier Liland.

Etter flyulykken over Überlingen i Tyskland i 2002 anbefaler de europeiske luftfartsmyndighetene, Eurocontrol, minimum to flygeledere på jobb.

Norsk Flygerforbund støtter med dette flygelederne som i høst har kranglet med Avinor om bemanning på flykontrollsentralen i Røyken.

– Denne hendelsen aktualiserer veldig den debatten som gikk i høst. Avinor mener bemanningen er tilstrekkelig, noe vi er uenige i. Og det er hyggelig at pilotene nå støtter oss, sier formann Rolf Skrede i Norsk Flygelederforening til NTB.

Han vil ikke uttale seg om den konkrete hendelsen før rapporten er klar.

Avventer rapport

Rapporten fra Røyken om hendelsen skal i løpet av 72 timer oversendes både Havarikommisjonen og Luftfartstilsynet. Instansene vil ikke uttale seg om den konkrete hendelsen før rapporten er klar.

– Ut fra den informasjonen vi har fått foreløpig kan jeg si at vi anser saken som alvorlig. Når vi får mer informasjon, vil vi vurdere om vi skal igangsette full gransking, sier Sverre Quale i Havarikommisjonen.

Luftfartstilsynet vil først og fremst gi honnør til pilotene som fulgte prosedyren da varsellampene blinket – og dermed avverget en katastrofe.

– Etter at vi har fått sett på rapporten, som trolig kommer mandag morgen, vil vi vurdere hva slags tiltak som trengs, sier luftfartsdirektør Otto Lagarhus til NTB.

Han presiserer at de ikke vil spekulere på hva årsaken kan være ennå.

– Jeg registrerer at noen påpeker at bemanning kan være årsaken til hendelsen, men jeg mener det er for tidlig å si noe om det, sier han.

Vurderer fortløpende

Både flygerne, flygelederne og europeiske luftfartsmyndigheter mener at hver sektor minst bør ha to flygeledere på jobb. Avinor forsvarer at de kun hadde en på jobb i den aktuelle sektoren, men presiserer at de har en løpende vurdering.

– Mange steder er det to flygeledere på jobb, men i den aktuelle sektoren er trafikken så lav at vi mener det holder med en, sier fungerende flysikringsdirektør Per Harald Pedersen i Avinor.

Han sier videre at det ikke er noen garanti for at to flygeledere på jobb hadde gjort at situasjonen lørdag ble avverget.

– Vi er ikke totalt uenige med flygerne og flygelederne, men det er tydelig at debatten fra i høst blusser opp igjen, sier Pedersen.