Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ber i et høringsnotat om synspunkter på å innføre slik jakt i en prøveperiode på fire år. Bakgrunnen er en søknad fra Norges Buejegerforbund, som ønsker jakt med pil og bue på småvilt og rådyr.— I den senere tid er det en del buejegere som har begynt å reise til Sør-Afrika. Andre drar til Danmark, USA eller Canada. Også Finland er en mulighet. Vi ønsker å få lov til å jakte hjemme, og ser ingen saklig grunn til at jakt med pil og bue skal være forbudt i Norge, sier formann i buejegerforbundet, Arve O. Vestgård, til Adresseavisen.Førsteamanuensis Egil Ole Øen ved Norges Veterinærhøgskole reagerer kraftig på at buejakt kan bli innført her i landet.- Jeg kan ikke forstå hvordan man kan tillate pil og bue når det finnes så mye mer effektive våpen. Et hvert dyr skal avlives så raskt som mulig med de beste våpen man har til disposisjon. Alle undersøkelser jeg har sett, viser at pil og bue er et langt mindre effektivt enn bruk av et ekspanderende prosjektil. Det er direkte uetisk å innføre en mindre effektiv avlivningsmetode bare for spenningens skyld, sier Øen, som er en av landets fremste eksperter på avlivning av ville dyr.