— Det er helt vilt! Telefonen står ikke ro, og det er kø fra klokken åtte til klokken fire, forteller Kim Gjelsvik på kundemottaket hos Dekkmann i Kanalveien.

Frem til nyttår kan du bytte de gamle piggdekkene dine med piggfritt og få pant på 200 kroner per dekk fra kommunen. Dekkforhandlere som BT har snakket med, forteller at mange bergensere har oppdaget ordningen og vil utnytte den.

Venter på snøen

— Jeg vil anslå at 85 prosent av kundene skal levere inn piggdekkene sine, sier ordrebehandler Lars Ådland hos Solberg Dekk.

Panteordningen betyr økt salg av piggfrie dekk og større pågang tidligere enn normalt.

— Med en så mild høst ville det vanligvis vært stille hos oss nå. Rushet kommer med det første snøfallet. Nå har mange vært tidlig ute før piggdekkavgiften blir innført, sier Ådland.

Bilistene får med seg et stemplet skjema fra dekkforhandlerne som de selv må sende inn til kommunen for å få refusjonen. Parkeringsselskapet har fått inn bunkevis med søknader om refusjon, men kan ikke si hvor mange ennå.

— Vi må sjekke om søkerne virkelig eier bilen, sier Kjersti Larsen i Bergen Parkeringsselskap, og klasker en plastpose full av papirer på kontorbordet.

Suksess kan gi tap

Kommunen har regnet med å få inn 30 millioner kroner i piggdekkavgift årlig. Inntektene skal gå til et eget fond som skal brukes til bedre standard på vinterveiene og bedre kollektivtilbud.

Nå kan det vise seg at avgiftens suksess skaper hodebry for kommunen. For jo flere som bytter til piggfritt, jo færre inntekter blir det til veifondet. Dessuten har kommunen utgifter til alle som skal få pant for sine gamle piggdekk.

— Vi tror det størstedelen av inntektene vil kommer fra salg av døgn- og månedsoblater fra automatene. Derfor er det for tidlig å si noe om inntektssiden, sier byråd Lisbeth Iversen.