Det er omfattende plager som følge av svevestøv som er årsaken til at bystyret i Trondheim i kveld gikk inn for en piggdekkavgift. Avgiften blir trolig innført fra høsten 2001, skriver Adresseavisens nettutgave.

Det eneste som kan hindre en slik avgift er en brå og betydelig vekst i antall biler med piggfrie dekk.

Dersom piggdekkavgiften iverksettes har bystyret bestemt at den skal opphøre straks 80 prosent av bilistene kjører med piggfrie dekk.

Rådmannen skal innen mars legge fram en sak for bystyret der han skal skissere flere måter å organisere en framtidig piggdekkavgift på.NTB