Arvid Berentsen

Liv Solli Okkenhaug

Elin Stueland

Etter at retten ble hevet mandag ble det senere klart at Dan Pettersen kanskje ikke var syk likevel. Pettersen og bevæpnet politi dro ut i Melsheia for å lete etter noe der.

Den Nokas-tiltalte solamannen har kommet med nye opplysninger om sin egen rolle i ranssaken i et politiavhør i dag. Pettersen har forklart politiførstebetjent Torbjørn Aasbø fra Kripos at han tok imot ranerne da de kom til dekkleiligheten i Nedre Dalgate 41 i Stavanger ransdagen.

Denne rollen opplyste Johnny Thendrup (41) at Pettersen hadde da førstnevnte forklarte seg i Gulating lagmannsrett i dag. Thendrup sa til retten at Pettersen ventelig ville forklare seg om egen rolle i saken.

I den nye politiforklaringen kommer også 31åringen fra Sola med opplysninger om en eller flere medtiltalte.

Pettersen erkjenner ikke å ha deltatt i organisert kriminalitet. Han vil ventelig forklare seg for Gulating lagmannsrett i morgen.

Ukjent