Petter Kvinge Tvedt (20) Parti: Fremskrittspartiet Listeplassering: 8. plass Hjertesak: Minske det offentliges makt og gi folk mulighet til å ta ansvar for sitt eget liv.

Gratis skolebøker på videregående? Hele grunnutdanningen skal være gratis, også skolebøker og annet utstyr.

Fungerer Lånekassen? Nei, den er en monopolist og trenger ikke å konkurrere på verken pris, rente eller betingelser. Vi vil gi studentene en lånegaranti fra staten, som de kan ta med seg til private banker.

Hva gjør dere for at studentene skal få jobb etter utdanning? Arbeidsplasser skapes ikke ved å tviholde på ulønnsomme arbeidsplasser, men ved å satse på nye metoder, lavere skatter og avgifter og mindre byråkrati.

... og for at de skal få bo billig og bra? Reglene i Husbanken bør bli mer fleksible for dem som ønske å etablere seg i studentmarkedet. Eiendomsskatten bør fjernes slik at flere kan eie boliger. Når bør ølkranene stenge? Vi vil i stor grad overlate dette til næringen selv, noe som vil føre til mer ro i gatene når utestedene ikke lenger trenger å kaste ut gjestene til samme tid. Er 12 kr dyrt for en liter bensin? Det er altfor dyrt. Vi vil ha en bensinpris som ligger på maks åtte kr per liter. Hva er galt med busstilbudet? For lav frekvens på avgangene. Løsningen er økt konkurranseutsetting.

Er bybane løsningen? Bybane er feil oppskrift! Regningen betales med bompenger og kutt i busstilbudet. Er 75 kr en kinopris vi må leve med? Der er ingen konkurranse i kinomarkedet derfor er vi prisgitt de priser Bergen Kino til enhver tid bestemmer. Vi vil privatisere kommunal kinodrift.

Statsstøtte til rocken? Ikke direkte. Vi vil heller bruke stimuleringsmidler til ungdomsmiljøer, øvingslokaler og de praktiske forholdene rundt det unike rockemiljøet.

30 ord om hvorfor vi bør stemme FrP. Ønsker du velferd hvor fellesskap ikke går på bekostning av valgfrihet, ønsker du valgfrihet i skole, helsevesen og eldreomsorg, ønsker du lave skatter og avgifter, og mindre byråkrati, stem FrP!

Noe du vil spørre om?

tvedt@fpu.no