• Det er naturlig at Høyre, som det største partiet, har statsministeren, sier Jan Petersen.

— Jeg har vært helt tydelig på at Høyre ikke har gitt bort noen posisjoner, sier Petersen. Han advarer dermed mot at medier og politikere fra andre partier tar det for gitt at Kjell Magne Bondevik blir statsminister i en ikke-sosialistisk regjering.

Har ufravikelige krav

Høyres leder legger til at henvendelsene fra tillitsvalgte og velgere de siste dagene ikke har svekket standpunktet om at Høyre bør få statsministerposten. Men Petersen sier også at han ikke vil si hva som er partiets ufravikelige krav i kommende sonderinger og forhandlinger. Men han gjør det klart at også Høyre har ufravikelige krav.

Høyre samlet i går sin nye stortingsgruppe i partihovedkvarteret i Høyres Hus i Oslo sentrum. På møtet skal det ha kommet frem en viss irritasjon overfor kravlisten KrF har presentert gjennom mediene.

— Det mest problematiske er at kravene presenteres gjennom media. Det skaper vinnere og tapere, sier en av deltakerne på møtet. Etter samlingen møtte Petersen mediene for å orientere om bestrebelsene for å gi nasjonene en ny regjering.

Frir til Venstre

Høyre og Jan Petersen går faktisk lenger enn KrF i sitt frieri til Venstre.

— Jeg ønsker en så bred koalisjon som mulig. Vi har et bredere og lengre perspektiv på dette enn bare å få med partiet i regjeringen. Om fire år er det valg igjen, sier Jan Petersen.

— Jeg skjønner at Venstre må gjøre en vanskelig avveining, men partiet bør være med på teamet som danner en ikke-sosialistisk regjering, sier han.

— Jeg håper vi får et positivt svar fra Venstre mandag, sier Petersen.

Samtidig gjør Høyre det klart at hvis Venstre sier nei, vil det bli forhandlet med KrF. Garanterer mer i skattelette

Jan Petersen ville fredag overhodet ikke snakke om enkeltsaker. Han står imidlertid fast på sin garanti til velgerne om at skatte- og avgiftslettelsene må bli større enn det KrF lovet i valgkampen. Petersen har tidligere karakterisert KrFs lettelser for «puslete». Han lover også en bredere og grundigere satsing på skolen.

Når det gjelder distriktspolitikk sier han at "vi lett kan enes på dette området." Men legger til at forutsetningen er nytenkning.

— Sjansene for å bli enige betrakter jeg som gode, konkluderer Petersen.

I Høyre skal det være en allmenn oppfatning at det ikke er aktuelt å imøtegå krav som går på tvers av stortingsflertallet. Dette gjelder blant annet i gasskraftsaken.

Prater med Hagen

Høyres leder har for øvrig allerede hatt et møte med Frp-leder Carl I. Hagen.

— Vi har hatt en lengre, åpen og fortrolig samtale. Det er ønskelig med så gode og åpne kontakter som mulig, sier Jan Petersen. Han vil imidlertid ikke si noe om hva de to partilederne har snakket om.

Så vidt BT kjenner til skal Hagen ha uttrykt håp om at forhandlingene lykkes. Han har heller ikke stilt problematiske krav til en borgerlig regjering han selv ikke får være med i. Jan Petersen håper sonderingene mellom H, KrF og V kan starte allerede tidlig i neste uke. Hvis partiene går inn i forhandlinger om et regjeringssamarbeid vil disse kunne pågå helt til begynnelsen av oktober. 10. oktober samles det nye Stortinget. 11. oktober legges statsbudsjettet frem.

NATURLIG STATSMINISTER: Høyre-leder Jan Petersen synes det er naturlig at Høyre får statsministerposten. Det sa han etter et møte med partiets nye stortingsgruppe i Oslo i går.
FOTO: KNUT REKVE