— Jeg vil ikke spekulere i krig på noen som helst måte. Jeg tror det fortsatt er mulig å avverge dette uten bruk av militær makt. Det er store motforestillinger mot bruk av militærmakt, sier Petersen (H) på spørsmål om hva Irak og resten av verden har i vente utpå nyåret.

— Vil Norge støtte en krig uten et nytt vedtak i Sikkerhetsrådet?

— Saken ligger i FNs sikkerhetsråd og der skal den ligge. Jeg ser for meg en ny behandling i Sikkerhetsrådet. Norske beslutninger får vi vurdere når FN har behandlet saken.

— Det store spørsmålet er jo om Irak har fulgt forutsetningene i FN-resolusjon 1441 eller ikke.

Saddam en fare

— Jeg har sett veldig mange vidløftige forklaringer på hvorfor amerikanerne gjør det de gjør, og det vil jeg advare mot. Jeg tror at forklaringen er så enkel og uhyggelig som den er, nemlig at en Saddam Hussein med masseødeleggelsesvåpen er en fare i fremtiden.

For hvem?

— Ja, for verden i sin alminnelighet. Det er mulig at folk har et mer avslappet forhold til masseødeleggelsesvåpen enn jeg har, men jeg vil ikke føle meg rolig med at en såpass uberegnelig diktator som dette besitter masseødeleggelsesvåpen.

— Det er sikkert en del menneske som sier at det er greit, at han få beholde dette, men jeg er ikke enig i det. Derfor er det viktig å gå inn i en fase der man har klare operative grep. Andre virkemidler enn press er det ikke så lett å finne, svarer Petersen.

(NTB)

- Jeg vil ikke føle meg rolig med at en såpass uberegnelig diktator som dette besitter masseødeleggelsesvåpen (Foto: Håvard Bjelland)