Høyre-leder Jan Petersen synes det er naturlig at Høyre får statsministerposten i denne regjeringen. Han ville på en pressekonferanse fredag ikke gå inn på hvilke krav partiet stiller for å gå med i en ny regjering.

Han har hatt en fortrolig og åpen samtale om den politiske situasjonen etter stortingsvalget med Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen, opplyste han.

Nå venter Petersen på Venstre-ledelsens vurderinger som skjer mandag. Han vil gjerne ha Venstre med i en ny regjering.

Smertegrensen?

— Diskusjonen om de politiske spørsmålene skjer med våre forhandlingspartnere, sa Høyres statsministerkandidat som har valgt ikke å presentere partiets synspunkter på forhånd. Han ville ikke gå inn på hvor langt Høyre vil være villig til å strekke seg i viktige saker for å nå målet om en ikke-sosialistisk regjering.

Men lavere skatt, en bedre skole og en modernisering av offentlig virksomhet blir temaer under forhandlingene.

— En del viktige saker står fast, mens andre er diskutable, la han til.

Velgernes krav

— Et regjeringsskifte og en kursendring er viktig etter Arbeiderpartiets tilbakegang og Høyres fremgang i stortingsvalget, sa han og la til at velgerne forventer et regjeringsskifte.

Petersen skal lede forhandlingene med KrF, og han skal forhandle sammen med parlamentarisk nestleder Per-Kristian Foss og første nestleder Inge Lønning.

Høyrelederen mener at forhandlerne ikke har altfor god tid fram til Stortinget kommer sammen i begynnelsen av oktober og til statsbudsjettet legges fram en ukes tid senere.

— Under forhandlingene må alle parter føle at de har noe igjen for å samarbeide, sa Petersen som snakket om "en handlekraftig regjering" som skal føre en annen politikk enn det Arbeiderpartiet har gjort.