— Tildelingen av årets fredspris til ElBaradei og IAEA er svært gledelig. Nobel-komiteen setter med dette søkelyset på en av de viktigste sikkerhetsutfordringene verden står overfor, sier utenriksminister Jan Petersen.

Tildelingen er ifølge utenriksministeren en klar anerkjennelse av det betydelige arbeidet ElBaradei har gjort gjennom mange år som leder av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Utenriksministeren understreker at ElBaradei er en fremragende leder av IAEA:

– Han har stor integritet og har alltid søkt å oppnå resultater gjennom forhandlinger. Dette så vi klart under oppløpet til Irak-krigen da han helt til det siste insisterte på at våpeninspektørene måtte fortsette sitt arbeid, sier Petersen.

Han påpeker at IAEA står overfor store utfordringer.

– Arbeidet for å hindre spredning av kjernevåpen er spesielt viktig. Økt innsyn for IAEA i kjernefysiske programmer står helt sentralt, sier Petersen.