Det svært smittsomme PDV-viruset er årsak til seldøden som rammer Nord-Europas steinkobber hardt i år. Sist seldøden herjet var i 1988. Da døde 5.400 seler i skandinaviske farvann, skriver Aftenposten.

Smittestoffet svekker selenes immunforsvar, slik at de får lungebetennelse og mister evnen til å dykke og skaffe seg mat. Dyrene lider en svært pinefull død. Det går ikke an å medisinere eller på annen måte hjelpe de syke selene.

Hittil er 1.800 dyr funnet døde langs svenske og danske kyster. Privatpersoner har i løpet av de fire siste døgnene funnet fire selkadavre i Oslofjorden. Tre langs Østfold-kysten, ett i Vestfold. Dyrene hadde råtnet etter å ha ligget lenge døde i sjøen.

— Det er derfor ingen vits i å ta prøver av dyrene. Vi kan ikke se helt bort fra at det kan være andre dødsårsaker enn PDV-viruset, men vi regner med at det er det som nå er kommet, sier fylkesveterinær Ola Maagaard i Oslo, Østfold og Akershus. De døde selene regnes som smittefarlig avfall og blir derfor destruert. Viruset likner valpesyke og kan smitte over på hunder. Mennesker kan ikke smittes, men kadavrene er fulle av bakterier. Veterinærmyndighetene ber derfor privatpersoner holde seg unna de infiserte selene. Det er kommunene som har ansvaret for å ta seg av døde dyr.

(NTB)