— Rapporten fra UiB gir en riktig diagnose, sier leder for Forskerforbundet, Kolbjørn Hagen.

— At det er blitt mindre tid til forskning er åpenbart. Kvalitetsreformen har ført til mer undervisning og det har gått på bekostning av forskningen, sier leder for Forskerforbundet, Kolbjørn Hagen.

— Skal vi opprettholde forskningsinnsatsen må det enten ansettes flere folk, eller det må kuttes i undervisningen,

Han medgir at det høres ut som et tradisjonelt rop om mer penger, men slår fast at det eneste riktige å gjøre er å tilføre universitetene og høyskolene økte bevilgninger.

— Evalueringen fra Bergen underbygger det vi har hevdet hele veien. Kvalitetsreformen er ikke fullfinansiert.

Stortinget har en rekke ganger vedtatt at forskningsinnsatsen i Norge skal opp på gjennomsnittet i OECD-landene innen 2010 (Tre prosent av BNP). Bondevik II-regjeringen maktet aldri å komme opp på det nivået.

— Tvert om. Da vi fulgte opp reformen og fikk til en økning i studiepoengproduksjon, valgte Bondevik-regjeringen å kutte ned på studenttallet og basisbevilgningene.

6. oktober legger den rød-grønne regjeringen frem sitt første selvstendige budsjett. Lederen for Forskerforbundet er pessimist.

— Jeg har store forventninger, men de lekkasjene som har kommet tyder på at jeg vil bli skuffet, sier Kolbjørn Hagen