Sveriges tidligere statsminister var en av hovedtalerne på den store transportkonferansen i Bergen Næringsråd onsdag, hvor bl.a. kravet om mer klimavennlig transport var et sentralt tema.

Persson reiser land og strand rundt med sitt klimabudskap, som slett ikke bare er preget av mørk fremtidspessimisme. Men i en samtale med BT etter foredraget gjør han det helt klart at det nytter ikke å stole på «markedet» hvis man ønsker endringer i forbruksmønsteret.

Etanol av skog

– Jeg har vanskelig for å se at «markedet» selv vil drive frem de nødvendige endringene. Vi innså tidlig i Sverige at etanol bør erstatte bensin som drivstoff. Men infrastrukturen var problemet. Skal bilistene gå over til etanol, må de kunne tanke nær sagt over alt. Som politiker så jeg meg nødt til å påby dem å bygge ut nettet av etanolpumper – og det gikk ikke lang tid før de innrettet seg etter det.

Jeg er overbevist om at etanol er løsningen, også i Norge. Men vi må ikke basere oss på jordbruksprodukter, for det er sløseri. Det er skogen som gir det mest hensiktsmessige råstoffet, og skog har dere sannelig nok av også i Norge! sier Persson som leder klimagruppen i Den sosialistiske internasjonale.

«Intelligent» transport

Svært mye av klimaproblemet skyldes uvettig bruk av transportmidlene, understreker han. Derfor tvinger det seg frem mer «intelligent» transport, som han sier. Vogner, containere og skip må for det første fylles bedre opp før de gir seg ut på tur. Dernest må det bli dyrere å drive transport, slik at de som er i denne bransjen tar mer moderne motorer og transportmidler i bruk. Göran Persson peker på at det særlig er flytrafikken som er akilleshælen, ettersom det i overskuelig fremtid ikke finnes alternativ til bensin som drivstoff.

– Er privatbilismen ved veis ende om noen tiår?

– Nei, det behøver den ikke være. I dag er privatbilen et gigantisk miljøproblem, men den vil bli lettere og forurense minimalt om noen år.

Göran Persson har ingen tro på at bruk av kjernekraft vil bli mer akseptabelt enn i dag, selv om teknologien har skapt større sikkerhet.

– Energiproduksjonen er riktignok forurensningsfri, men avfallsproblemet er like stort som før. Dermed er vi like langt, sier han.

Heller mindre kraftverk

Mannen som var statsminister i over ti år – like til i fjor – mener at vi må ta terrorfaren alvorlig også i et energiperspektiv. Derfor taler han varmt for at alle typer kraftverk heretter bør bygges i mindre format enn det som har vært vanlig.

– Svære kraftverk gjør samfunnet ekstra sårbart. De bør bli mindre, og flere, sier Persson som er overbevist om at energi basert på sol, vind, bølger og fjernvarme vil øke sterkt.

Gasskraftverk, derimot, er «inte bra, men bättre enn kolkraftverk».

– Har ikke sett noen ting

Göran Persson er oppmerksom på at en stor del av klimadebatten er ytterst sensitiv. Knapt noen snakker høyt om den belastningen krigsmaskineriet, i Irak og Afghanistan, påfører klimaet.

– Dette handler også om livsstil og omfordeling av ressurser. Se bare på USA, hvor så å si hele samfunnet bygger på bilen som transportmiddel, og hvor der knapt er noen infrastruktur for kollektivtrafikk, sier Persson.

Dette er første gang han er i Bergen. Men det var lite han så av byen, medgir han og tilføyer:

– Jeg har vært i hele verden, men jeg har ikke sett noen ting...

– Savner du livet som statsminister?

– Ja, jeg savner oppgavene, men jeg ville ikke hatt dem tilbake!

JOBBER FOR KLIMAET: Göran Persson mener at svært mye av klimaproblemet skyldes uvettig bruk av transportmidlene. Han var en av hovedtalerne på den store transportkonferansen i Bergen Næringsråd i går.
Lillebø, Jan M.