Ifølge rapporten preges Norge av en «systematisk mangel på sikring av personvernet».

Rapporten, som omfatter 47 land, er lagt ut på Datatilsynets hjemmeside. Den viser også at Danmark og Sverige kommer dårlig ut. Romania, Ungarn og Slovenia har ifølge rapporten det beste personvernet i Europa.

Kriteriene som ligger til grunn for rapporten, er blant annet omfanget av synlig overvåking, avlytting av arbeidsplassen, lagring av teknisk informasjon og informasjon knyttet til passering av landegrenser.

Undersøkelsen er gjennomført hvert år siden 1997, men Norge var med for første gang i fjor. Målet med undersøkelsen er å undersøke hvilke land som har et sterkt personvern.

Norge får blant annet trekk for at vi har asylsøkerregister som omfatter fingeravtrykk og er tilgjengelig for politiet under kriminaletterforskning. Norge blir også kritisert for at flere statlige organer deler personinformasjon, som i det nye Nav-registeret. Utbredt overvåking av finansielle og helsemessige opplysninger trekker også i negativ retning.