• Pers far likte meg ikke noe særlig, gav Veronica Orderud uttrykk for.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noFrogner

— Men det kunne sikkert ha skjedd med andre kvinner også, føyet hun til.

Aktor Jørn S. Maurud fortsatte før lunsj sin opplesing fra Veronica Orderuds dagbok som ble beslaglagt. Flere steder hadde hun beskrevet sine innerste tanker om eiendomstvisten rundt gården.

— Får bare håpe Per klarer å holde kampgløden gående, skrev hun et sted.

— Svina vil ha rettssak, sto det et annet sted.

— Hvem er svina? spurte aktor.

— Det sier vel seg selv, sa hun, uten å si direkte at hun siktet til sin svigerfar og svigermor.

— Jeg skulle ønske dem døde, leste aktor opp fra et annet sted i dagboken.

— Det var selvfølgelig aldri meningen at andre skulle lese dette, her, kommenterte Veronica Orderud.

— Jeg er en sammensatt person som liker å skrive ned ting når jeg er irritert. Da skriver jeg gjerne krassere enn det jeg egentlig står for, forklarte hun i retten.

— Dette at du ønsket dem døde. Kan du si noe mer om det? Spurte aktor.

— Det var det jeg følte der og da, mens dette ble skrevet.

— Hatet du ham?

— Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har en spesiell form for humør, og har helt sikkert spøkt om disse tingene, sa Veronica Orderud.

Aktor gikk deretter inn på forholdene rundt overdragelsen av gården. I likhet med sin ektemann Per, vedgikk også hun at hun løy da herredsretten behandlet gårdstvisten mellom Per og faren.