Tiltalen gikk ut på at Drarvik, som representerer Senterpartiet, skulle ha plaget kvinnen gjennom en periode på 19 måneder.

Dissens

Dommen i tingretten fredag ble avsagt under dissens. Fagdommeren og en meddommer stemte for frifinnelse, mens den andre meddommeren ville ha ham dømt.

Aktoratet vil sette seg inn i dommen før de avgjør om den skal ankes.

Aktors påstand lød på 60 dagers fengsel, hvorav 30 dagers ubetinget. I tillegg ba han om at Drarvik skulle betale erstatning til kvinnen.

– Lettet

Den permitterte ordførerens forsvarer, advokat Anne Kroken, sier til NTB at Drarvik er lettet over å ha blitt trodd.

Da det ble reist tiltale mot Drarvik, trakk han seg som ordfører. Han har ikke avgjort om han vil kreve vervet tilbake.

– Nå har han først og fremst behov for å summe seg. Saken har vært en stor påkjenning. Vi må også vente og se hva påtalemyndigheten gjør, derfor vil han ikke bestemme seg før det foreligger en rettskraftig dom, sier Kroken.

Hun viser til at dommen ble avsagt under dissens, men legger vekt på at fagdommeren tilhørte flertallet.

Tiltalt for sexsjikane

Saken startet allerede høsten 2003 da kvinnen anmeldte nattevandring og skriblerier til politiet. Dette fortsatte også i 2004, og i februar i fjor ble ordføreren oppdaget ved kvinnens hus.

Politiet ble koblet inn i saken, og Drarvik fikk ett års besøksforbud hos kvinnen. I mars ble han permittert som ordfører.

I oktober ble han tiltalt for ti tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot kvinnen. I tillegg lød tiltalen på ti tilfelle av simpelt skadeverk, blant annet ved at han skulle ha skrevet slibrige og sjikanerende ord på husveggen til kvinnen.

Han var også tiltalt for å ha krenket en annen person med skremmende eller plagsom oppførsel.

Drarvik har hele tiden erklært seg ikke skyldig etter tiltalen.