RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no

Ifølge retten foreligger det ingen formildende omstendigheter for ekteparet. De ble begge dømt til fengsel i 21 år. Per Orderud ble også fradømt arveretten til Orderud gård.

Nes herredsrett mener at striden om Orderud gård ikke var løst, og at det kan være et motiv for drapene.

— Gårdstvisten var åpenbart et tilstrekkelig motiv for drapene, sa rettens administrator Trond Våpenstad.

Aktiv planlegging Ekteparet og Kristin Kirkemo Haukeland ble dømt for straffelovens paragraf 233, «for med overlegg å ha forvoldt en annens død eller medvirket til dette».

Alle tre vil nå bli pågrepet av politiet og fengslet. De vil bli satt i arrest og framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike forhørsrett mandag. Alle tre anket dommen på stedet.

Kristin Kirkemo Haukeland ble også dømt til fengsel i 21 år. Hun har tatt aktiv del i planleggingen av drapene, ifølge kjennelsen.

— Hennes deltagelse har vært aktiv og har skjedd over lang tid. Det foreligger ingen formildende omstendigheter, sa Våpenstad. Haukeland ble også dømt for å ha festet dynamitt under bilen til Anne Orderud Paust.

Lars Grønnerød ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

— Det er ikke bevist at han har hatt noen sentral rolle i saken. Men han er sterkt å klandre for å ha overlevert et kraftig, uregistrert skytevåpen til Per Orderud, sier Våpenstad.

Uaktsomt av Grønnerød Lars Grønnerød blir ikke pågrepet fordi han ikke aktivt har medvirket til drapene. Hans advokat Steinar Wiik Sørvik vil konferere med sin klient før de eventuelt anker dommen.

Nes herredsrett er kommet til at Grønnerøds overlevering av et våpen til Per Orderud, er en straffbar handling. Grønnerød burde forstått at det ikke var tale om våpen til selvforsvar, mener retten, som finner at han på uaktsom måte har medvirket til drapene.

Han ble dømt etter straffelovens paragraf 239, som lyder: «Den som uaktsomt ved bruk av våpen, ved motorvogn eller på annen måte forvolder en annens død, straffes med fengsel inntil 3 år (...)»

I formildende retning la retten vekt på at Grønnerød har hjulpet politiet med å oppklare saken.

Grønnerød var ikke til stede under domsavsigelsen i dag. Han fikk i stedet dommen hjemme i sin egen stue, der han fulgte seansen på TV.