ATLE BERSVENDSEN

Advokat Espen Kolding, som var advokat for Per Orderud sommeren 1997, sa at han synes Per viste liten vilje til å løse gårdskonflikten.

I Nes herredsrett i dag sa han at det hele tiden lå klart at foreldrene ville gi Per gården, men at de ville at datteren Anne skulle få et av de fire husene på gården, eller en liten del av tomtearealet. Det skal Per ha nektet for.

-Han mente det av hensyn til seg og sin kone, eventuelle barn og driften av gården, at han måtte ha hele gården. Å overta gården hadde han vært innstilt på hele livet, så opplever han at faren utsetter dette hele tiden, sa Kolding i dag.

Advokaten sa også at han aldri har opplevd maken til anspent forhold mellom far og sønn, som mellom Per og faren Kristian Orderud. Blant annet unnlot Per å møte på et forliksmøte sommeren 1997, noe som skuffet faren. Overfor Kolding skal foreldrene da ha sagt at Per skulle ha gården, men at Anne også burde få noe.

”En klassisk norsk gårdstvist”, som sorenskriver Trond Våpenstad kalte det i retten i dag.

Per ville ikke at søsteren skulle ha en del av det han så på som sin rettmessige arv, og noe som han trengte for å drive gården. Per Orderud skiftet advokat i september 1997, og da tok advokat Rolf Nybakk over. Det endte med en rettssak som Per Orderud vant. Men faren anket saken til lagmannsretten.

Nye forliksmøter helt frem til tiden rett før trippeldrapet hjalp heller ikke for å få stanset den bitre rettsprosessen, selv mange slektninger ikke visste om.

Natt til 22.mai ble så Pers far, mot og søster skutt og drept.