ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noFrogner

Statsadvokat Jørn S. Maurud eksaminerte henne først om hvordan hun hadde beskrevet mannen Per i dagboknotatene.

— Han er en drømmemann, skrev hun på et sted.

Aktor konfronterte henne med helt andre oppfatninger av sin ektemann som hun hadde gitt uttrykk for i politiavhør.

— Han er en liten dritt som ikke gir uttrykk for en eneste ting, refererte aktor fra et politiavhør.

— Hvilket inntrykk hadde du av eierforholdet til gården da du kom dit i 1993?

— Jeg trodde det var Per som eide gården.

— Når fikk du vite at det ikke var han som eide gården?

— I 1994 en gang.

— Hadde du noe inntrykk av at det betød noe for Per?

— Nei. Han mente det bare var en formalitet, og skattemessig til det beste for familien.

— Hadde det noen betydning for deg?

— Etter at vi giftet oss, hadde det betydning for meg. Jeg liker å vite hva jeg skal forholde meg til.

— Hva mente du om eierforholdet?

— At man måtte se å få det i orden.