• Per er utrolig snill, men også utrolig sta, forklarte Veronica Orderud på spørsmål fra aktor Jørn S. Maurud da han innledet eksaminasjonen av henne.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noFrogner

Aktor startet med en del «ufarlige» spørsmål. Han prøvde å få belyst forholdet hennes til ektemannen Per Orderud.

Veronica Orderud kom til Orderud gård høsten 1993, som praktikant. Per og Veronica hadde felles tannlege, og det var gjennom ham praktikant-muligheten dukket opp.

— Vi ble forholdsvis fort forelsket. Det skjedde i løpet av noen uker og måneder.

Etter nyttår flyttet de sammen i hovedhuset på gården.

Veronica Orderud forklarte at hun i utgangspunktet ikke hadde noen ambisjoner om å bli bondekone.

— Hvordan vil du beskrive din mann? ble hun spurt om.

— Han er utrolig snill og tålmodig, ærlig og oppriktig. Men samtidig er han utrolig sta og gruelig stri.

Deretter gikk aktor Maurud over til å forhøre seg om Veronica Orderuds rutiner med å ta egne dagboknotater.

— Jeg har alltid likt å skrive ned ting, særlig når jeg har vært irritert og oppbrakt, sa hun.

Deretter oppsto det en diskusjon mellom Veronica Orderuds forsvarer, advokat Frode Sulland, dommeren og aktoratet om dagbokinnholdet hennes skulle legges frem for retten.

Dette førte til lengre formell tautrekking. Advokat Sulland ønsket lukkede dører dersom Veronica Orderuds dagboknotater skal legges frem. Dommerne måtte ved to anledninger trekke seg tilbake for å diskutere dette.