KLAR MELDING: Ektefellen til den profilerte Frp-politikeren ber Frp bryte med KrF.

Den delen av samarbeidsavtalen som omhandler asylpolitikken, kan bli sagt opp. Justisministeren kan få problemer med å få gjennom andre store saker. Dette er noen av «truslene» KrF og Venstre nå kommer med.

Feiden om asylbarn mellom de to sentrumspartiene og Frp er overhodet ikke over. Kilder i Høyre oppgir at de «jobber på høygear» i et forsøk på å løse saken.

Samtidig forsøker kilder i Frp å gi inntrykk av at det ikke er noe mer å snakke om. Der har attpåtil alle bortsett fra parlamentarisk leder Harald T. Nesvik og Per Sandberg i tillegg fått munnkurv. Det skjedde på partiets gruppemøte forrige onsdag da den betente saken ble tatt opp under eventuelt.

Frp må ikke gi etter

Men Per Sandbergs ektefelle, Line Miriam Sandberg, som er Frp-politiker i Troms, ytrer seg fritt om saken.

Line Miriam Sandberg, fylkesråd i Troms. På Facebook kommer hun nå med følgende oppfordring: "Bryt samarbeidet!!!!. Vær så snill! Hun antyder at Knut Arild Hareide egentlig ikke har hatt noen intensjon om samarbeid og kommer med følgende budskap:

«Om KrF får som de krever... Ja, da bør Frp gå ut av regjering, sier Per Sandbergs ektefelle, som er fylkesråd i Troms.

Utdrag fra Facebooksiden til Per Sandbergs ektefelle», Line Miriam Sandberg.

Anders Anundsen, som altså overlever Kontrollkomiteens innstilling og slipper unna mistillit fra KrF og Venstre, må bøye av for sentrumspartienes krav om å se på sakene til en del utsendte asylbarn på nytt. Hvis ikke, kan han få det vanskelig fremover. Det er inntrykket man sitter igjen med etter å ha snakket med sentrale politikere i KrF og Venstre. Men fra Frp kommer det stikk motsatte signaler: Bøyer han av for sentrum, går Regjeringen altfor langt i å tekkes de to partiene som mange i Frp er lei av.

Truer med mindre samarbeid

I KrF og Venstre er politikerne forsiktige med å snakke høyt om hva som skjer dersom justisministeren ikke gir etter. KrF-leder Knut Arild Hareide har tidligere uttalt at det vil få «politiske konsekvenser». Hva de skal gå ut på, vil ingen konkretisere. Men kilder i Venstre og KrF gir overfor Aftenposten dulgte signaler om flere muligheter:

Å si opp den delen av samarbeidsavtalen som kun dreier seg om asylpolitikken å bare stemme for det de to partiene er for – altså i langt mindre grad enn i dag forhandle frem kompromiss i saker som ikke direkte er avtalt i samarbeidsavtalen

Det første punktet har en klar ulempe for sentrumspartiene: det vil kunne føre til at Regjeringen kan få gjennom en noe mer restriktiv innstrammingspolitikk enn sentrumspartiene ønsker, fordi Høyre og Frp da vil stå fritt til å søke flertall med Ap. Og Ap har ikke signalisert noen ønsker om en mer liberal innvandringspolitikk.

Jensen: det er det en uenighet om

En kilde i Frp sier at det å si opp denne delen av samarbeidsavtalen, vil være det samme som å bryte hele avtalen. På spørsmål om Frp-leder Siv Jensen ser på det samme måte, svarer hun slik:

– Jeg har ikke noe behov for å spekulere i det. Vi har en avtale, og vi samarbeider godt. Men alle detaljspørsmål om denne saken må du spørre justisministeren om.

Ut over det vil hun ikke si annet enn at "utgangspunktet med forskriftsendringer er at de skal virker fremover og ikke bakover. "

– Det er det en uenighet om, sier hun

I Frp sies det også at det vil være håpløst å gi mange barn et håp om å få vende tilbake til Norge, og så kanskje bare innfri halvparten av dem.

Det jobbes på høygear

Det er høyst usikkert om sentrumspartiene og regjeringspartiene klarer å løse denne saken før påske. I KrF er det svært liten tro på at det er mulig.

Saken om å behandle saker om asylbarn som allerede er sendt hjem på nytt, ligger i Stortinget i form av et SV-forslag. Det dreier seg imidlertid om å se på alle fjorårets utsendelser av lengeværende barn på nytt. KrF og Venstre mener man kun skal se på saker etter 1. juli.

Det er i tilknytning til denne saken, der merknadene allerede er levert, det fortsatt jobbes for å se om man kan finne en løsning i siste liten. Avgivelse skjer i dag, men saken skal ikke debatteres før etter påske. Det presiseres imidlertid at man ikke trenger løse saken i Stortinget. En beslutning om å se på noen av sakene på nytt kan også skje i form av at justisministeren sender ut et rundskrift om det.

Ble beskyldt for å «tømme lageret»

Bakteppet for saken er kort fortalt at KrF og Venstre – etter lang tids drøftinger – ble enige om en ny forskrift om hvordan man skulle ta mer hensyn til barnas beste i asylsaker. Dette dreide seg om barn som hadde bodd mer enn fire år i Norge og der ett av årene hadde blitt tilbrakt i barnehage eller skole. Forskriften trådte i verk 1. desember i fjor.

Som kjent ble det i fjor sendt ut mange flere lengeværende barn enn året før. Og justisministeren ble beskyldt for å sende ut mange før forskriften trådte i verk – eller "tømme lageret av lengeværende barn", som var hans eget uttrykk. KrF og Venstre mener dette var brudd på intensjonen i avtalen de har med Regjeringen.