Etter planen skulle Per Orderud ha forklart seg klokken 11. Som tiltalt har han ingen forklaringsplikt.

Bakgrunnen for at Per Orderud er bedt om å avgi en tilleggsforklaring, er uoverensstemmelsene som er avdekket mellom ekteparet Orderuds advokater.

–Det er beklagelig at Per Orderud ikke vil avgi en tilleggsforklaring, sier Lars Grønnerøds advokat, Morten Kjensli.

Han sier til NTB at han hadde håpet å få fram flere fakta omkring Per Orderuds forhold til sine foreldre etter at Veronica Kirkemo kom inn i hans liv.

–Vi kunne selvsagt stilt spørsmålene første gang Per Orderud var i vitneboksen, men da var ekteparet så sammensveiset i sitt forsvar at vi anså det formålsløst.

–Etter det som er skjedd under rettssaken hadde vi et berettiget håp om å få fram hva som skjedde mellom menneskene på Orderud gård etter at Per og Veronica giftet seg, sier Kjensli.

VITNER IKKE: Per Orderud.