ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

– Han kommer til å forklare seg mer utførlig enn han til nå har gjort i politiavhør, opplyser Per Orderuds forsvarer, Cato Schiøtz.

Tidligere har odelsgutten på Orderud gård unnlatt å svare på politiets spørsmål om våpnene to av de medtiltalte påstår at de har skaffet ham.

Sorenskriver Trond Våpenstad blir den første som stiller ham spørsmål. Deretter overtar statsadvokatene, før de fire tiltaltes forsvarere får eksaminere ham.

Kristin Kirkemo Haukelands og Lars Grønnerøds forsvarere, Tor Kjærvik og Steinar Wiik Sørvik, kommer helt sikkert til å bli nærgående rundt alt som har med våpnene å gjøre.

FORKLARER SEG: I to år har Per Kristian Orderud nektet å svare politiet. Men torsdag vil han forklare seg, bekrefter hans advokat Cato Schiøtz (t.v.). Til høyre Per Kristian Ordreruds andre forsvarer, advokat Jarle Borgvin Dørre. (Foto: Richard Sagen)