— Det er usikkert hvor lenge han blir værende. Han er fortsatt til utredning, sier privatetterforsker Harald Olsen til NTB.

Olsen har vært en nær rådgiver for Per Orderud gjennom hele Orderud-saken. Han har jevnlige telefonsamtaler med både Per og kona Veronica.

— Vi har snakket sammen flere ganger i løpet av dagen. Per har hatt besøk av familie i dag, forteller Olsen.

Krise

Per Orderud ble innlagt på psykiatrisk avdeling ved på Akershus Universitetssykehus fredag ettermiddag, dagen etter han ble kjent skyldig i medvirkning til overlagt drap på sine foreldre og sin søster i pinsen 1999.

Avgjørelsen om innleggelse ble tatt etter at Per Orderuds psykiater Petter Holmesland undersøkte sin pasient fredag.

Ifølge Olsen har både Per og Veronica Orderud hatt selvmordstanker, og har det kanskje fortsatt. Det har imidlertid ikke vært snakk om innleggelse for Veronica Orderuds del.

— Også for Veronica svinger humøret. I det ene øyeblikket er det svart og umulig, i det neste ser hun håp. Det er viktig at de får et fornuftig opplegg for å få dem gjennom denne krisen, mener Olsen.

Han sier at Per Orderud ikke har friere forhold på sykehuset enn i fengselet, han har restriksjoner både på besøk og telefonering. Det er usikkert når ekteparet får treffes igjen.

Vil kjempe

Per Orderuds fetter Espen Orderud og hans kone Rita besøkte ham på sykehuset søndag. Til fetteren sier Per at han ikke gir opp å finne dem som drepte familien hans.

— Per er tappet for energi, men vil fortsette å kjempe. Han vil bruke alle midler og ressurser for at saken skal bli oppklart, sier Espen Orderud til NTB.

Besøket varte om lag én og en halv time. I følge Espen Orderud viste Per Orderud ingen tegn til bedring fra dagen før. Han var nedkjørt, og følte tilværelsen håpløs. Trass i at han var dømt allerede én gang, skal han i følge fetteren hatt tro på frifinnelse:

— Han trodde dette skulle gå bra. Han trodde ikke han skulle få stempelet at han skal stå bak utryddingen av hele familien, sier Espen Orderud.

— Per sier at så lenge mer enn én vet sannheten, så vil den komme fram. Vår oppgave er nå å lytte til ham og vise vår støtte, sier Espen Orderud.

OK med Kristin

Det står etter forholdene bra til med Kristin Kirkemo Haukeland etter at juryen kjente henne skyldig i overlagt medvirkning til Orderud-drapene.

— Hun fungerer greit og har hatt det vanlige ukebesøket av sønnen og mannen i helgen. Det ser greit ut foreløpig, sier hennes forsvarer, advokat Tor Kjærvik.

(NTB)