Dahl fikk til sammen 213 stemmer, derav 117 stemmer som førstekandidat, 52 som andrekandidat og 44 som tredjekandidat.

På andre plass kommer sogneprest Laila Rikaasen Dahl. Hun har fått 201 stemmer, derav 88 som førstekandidat, 82 som andrekandidat og 31 som tredjekandidat.

Deretter følger direktør i Kirkerådet, Erling Johan Pettersen med 51 stemmer som førstekandidat og til sammen 186 stemmer.

Ekteparet Torstein Lalim og Helen Bjørnøy er begge kandidater til stillingen som biskop i Tunsberg, og har begge fått betydelig støtte. Fungerende prost Torstein Lalim fikk 40 stemmer som førstekandidat og til sammen 96 stemmer.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Helen Bjørnøy, fikk 33 stemmer som førstekandidat, og til sammen 70 stemmer.

Leder i Den norske kirkes presteforening, Morten Fleischer, fikk 15 stemmer som førstekandidat og til sammen 120 stemmer. Prosjektleder Berit Lånke fikk 14 stemmer som førstekandidat og i alt 114 stemmer.

Deltakerne i denne avstemningen er menighetsråd, prester og andre kirkelig ansatte i Tunsberg bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, rektorene ved de praktisk-teologiske seminarer og teologiske professorer som er medlemmer Den norske kirke.

Kirkerådet og landets biskoper skal også uttale seg før den nye biskopen utnevnes av Kongen i statsråd. Disse har frist til 6. september med å gi sine råd, opplyser Kultur— og Kirkedepartementet i en pressemelding. (NTB)