KJELL ØSTERBØ

Benum kunne i går legge frem tall for 1. kvartal som viste at Vitals premieinntekter økte med 34 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Også det selskapet selv satt igjen med, gjennom overskuddet etter skatt, økte fra 40 millioner første kvartal i fjor til 201 millioner kroner i år.

Når Benum regner med at det norske markedet for tjenestepensjon vil kunne stige med fem-seks milliarder kroner er resonnementet følgende:

— Rundt en million yrkesaktive i Norge har i dag ikke tjenestepensjon. En god del av disse er selvstendig næringsdrivende, slik at vi trolig sitter igjen med rundt 500.000-600.000 arbeidstakere. Hvis vi med våre erfaringer fra innskuddspensjon forutsetter at disse sammen med sine arbeidsgivere skyter inn 10.000 kroner årlig i premie, skulle det gi omtrent fem-seks milliarder, sier Benum.

All fokuset har gitt vekst

Han tror at livselskapene vil dra enda mer nytte av all fokuset rundt pensjoner etter at Pensjonskommisjonene la frem sitt arbeid.

Også de selvstendig næringsdrivende er som følge av dette fokuset blitt mer opptatt av langsiktige spareprodukter.

Benum har allerede merket en betydelig større interesse for slike spareordninger og ulike former for individuelle pensjonsordninger.

Vil ha forutsigbarhet

— Merker dere stor pågang fra arbeidsgivere som vil gå over fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte pensjonsordninger?

— Vi merker stadig sterkere interesse for innskuddspensjoner. Og denne interessen er nok først og fremst drevet av ønske om mer forutsigbarhet i kostnadene fra arbeidsgivers side. Innskuddsbaserte ordninger er ikke nødvendigvis billigere i enhver sammenheng, sier Benum.

Under lønnsoppgjøret i år har regjeringen gitt løfter om å bidra for at arbeidstakere skal få en form for tjenestepensjon utover det man får fra den offentlig Folketrygden.

Hva tjenestepensjon er

En minimumsordning til alle vil være en såkalt innskuddsbasert tjenestepensjon der arbeidsgivere og arbeidstakere skytter inn ett fast beløp årlig som livselskapene håper å kunne forvalte. Størrelsen på den enkeltes tjenestepensjon vil da avhenge av avkastningen på de innskutte pengene.

Ved de ytelsesbaserte tjenestepensjonene som mange arbeidsgivere nå ønsker å gå bort fra er det arbeidsgiverne som tar risikoen og garanterer at deres arbeidstakere skal få en viss prosentandel av inntekten i pensjon.

GODT FORNØYD: Vital-sjef Bård Benum er svært godt fornøyd med å kunne levere et såpass godt resultat i en perioden hvor selskapet har vært midt i en fusjonsprosess.