Partileder Torstein Dahle synes ikke det er nok at Stortinget gransker seg selv.

Anmeldelsen blir levert til Økokrim mandag ettermiddag. Etter det NTB forstår, vil den i hovedsak være rettet mot stortingsrepresentanter som angivelig skal ha fått den gunstige tidligpensjonen på feilaktig grunnlag, og ikke mot Stortingets administrasjon for mangelfull saksbehandling.

Før helgen sa Dahle til flere medier at brudd på lover og regler må få de samme konsekvenser for tidligere stortingsrepresentanter som for vanlige folk.

Stortingets presidentskap kommer sammen tirsdag klokken 13 for å drøfte den videre håndteringen av saken. Det er ventet at granskingen av Stortingets praksis vil bli satt bort til eksterne eksperter på juss og pensjonsrett.

Er det riktig å anmelde saken? Si din mening her.