Den pensjonerte politimannen må i tillegg betale 50.000 kroner i oppreisning til hvert av barna.

Ifølge dommen var to av jentene ni-ti år gamle da overgrepene skal ha funnet sted i 1997 og 1998. Den yngste jenta var i seks-sjuårsalderen da hun skal ha blitt misbrukt i 2001 og 2002.

Mannen har konsekvent nektet for å ha gjort noe galt etter at forholdene ble anmeldt i 2003 på bakgrunn av opplysninger fra de tre barna.

I vinter ble han frifunnet i Oslo tingrett, men statsadvokaten anket skyldspørsmålet til Borgarting lagmannsrett, skriver Dagbladet.

Ifølge lagmannsretten dreier det seg om alvorlige overgrep overfor tre barnebarn, som alle har vært nær knyttet til besteforeldrene.

Retten slår fast at det er dokumentert at særlig det eldste barnebarnet har hatt, og fortsatt har, psykiske problemer i form av angst, depresjoner og tvangsforestillinger.