Til tross for fornøyde pasienter og lange ventelister, er mange sykehus fortsatt skeptiske til ordningen. Beregninger som Sosial— og helsedepartementet og Rikstrygdeverket har gjort, viser at regjeringen ligger an til å sitte igjen med nesten halvparten av den milliarden som ble bevilget til pasientbru før jul.

Behandlingen i utlandet koster i gjennomsnitt 50.000 kroner per pasient. De fleste blir kirurgisk behandlet for muskel- og skjelettlidelser, mage- og tarmlidelser eller får utført plastisk kirurgi.

NTB