— Departementet har ved fordeling av tilsagnene for 2004 prioritert studentsamskipnader og studiesteder med lav dekningsgrad. Studentsamskipnaden i Bergen er særlig prioritert i år, skriver departementet i en pressemelding.

— Vi fikk i år inn søknader om over 3000 tilsagn, og det har derfor vært nødvendig å prioritere. I tillegg til Oslo, Bergen og Trondheim har vi valgt å gi tilsagn til flere små studiesteder med lav dekningsgrad, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

10 prosent av studentboligene som bygges skal tilrettelegges for funksjonshemmete.

På landsbasis ble det bevilget 144 millioner kroner gis til bygging av 530 nye studentboliger.

Midlene er fordelt slik:

Studentsamskipnad Antall tilsagn

Oslo- og Akershus- høyskolenes studentsamskipnad 89,5

Studentsamskipnaden i Oslo 56

Studentsamskipnaden i Bergen 146

Studentsamskipnaden i Trondheim 77

Studentsamskipnaden i Nord- Trøndelag, Namsos 53

Studentsamskipnaden i Østfold 2

Studentsamskipnaden for Sunnmøre 3

Studentsamskipnaden i Vestfold 82

Studentsamskipnaden i Telemark, Rauland 20

Totalt 528,5