Striden dreier seg både om penger og prinsipper. De ansatte har inntil i dag jobbet på statens tariffavtale, men etter omorganiseringen av Luftfartsverket og eierforholdene ved flyplassene, må tariffavtalene tilpasses en ny virkelighet.

Dersom det blir streik, og streiken fortsetter over helgen, varsler LO Stat allerede at seks nye flyplasser vil bli rammet av streik fra mandag 28. juni. I tillegg vil streiken bli trappet noe opp ved Oslo Lufthavn.

Meklingsmann Geir Engebretsen som har ansvaret for å forsøke å få partene til å bli enige, sier til Aftenposten at det er vanskelige problemer som må løses.

I tillegg til krav om en lønnsutvikling på linje med de andre har fått, krever de tidligere statsansatte en ordning som gjør at de kan videreføre sine pensjonsavtaler.

De ansatte i Avinor er organisert i LO, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i NAVO (SAN). De streikende er ansatt i Avinor som driver flyplassene.