– Jeg synes det er trist. Og det synes leserne også. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra folk som sier de vil savne avisa, sier redaktør Odd Hagen til Journalisten. Hagen har vært redaktør i Folkets Framtid siden 1986.

Avisens klubbleder, Anne Kristine Bjørgsvik Wiecek, er nå i forhandlinger med styret om sluttpakker.

– Vi har forstått en stund at partiet ønsket mer kontroll med informasjonen. Og nå var det en anledning til å gjøre noe med det, sier Wiecek. Hun påpeker at avisa drives etter redaktørplakaten og at det er kommet signaler om at partiet i stedet vil satse på et medlemsblad.

Styreleder Odd Anders With har uttalt at nedleggelsen er uheldig, men at styret bare måtte erkjenne at avisen ikke kunne drives uten støtte.

Ukeavisa kommer med sitt siste nummer 16. desember.