Komiteen skulle ta stilling til krisebudsjettet som bystyret har vedtatt for 2001. Kirkene som foreslås stengt er Leinstrand, Havstein, Charlottenlund, Berg, Tempe, Leira, Bakke, Lade og Vår Frue. Mindretallet i komiteen vil skjerme fem av de ni kirkene og i stedet stenge Nidarosdomen som menighetskirke, skriver Adresseavisa.

Bystyreflertallet har vedtatt å fjerne seremoniavgiften som gir kirken en inntekt på 2,3 millioner, uten å kompensere for tapet. Kirken har heller ikke fått full kompensasjon for økt lønn til ansatte og andre utgiftsøkninger.NTB