— Det handler om helt essesielle ting som å redde verden. Vi har enorme klimautfordringer foran oss. Derfor er det svært viktig at vi finner alternative energikilder, sier olje -og energiminister Terje Riis-Johansen.

I dag delte han ut tilsammen en milliard kroner til forskning på fornybar energi. Pengene deles mellom åtte forskningssentre som har kompetanse på en rekke områder innen klima og energi. Christian Michelsen Research (CMR) i Bergen får to av dem og 25 millioner kroner årlig de neste åtte årene. Forskningssentrene i Bergen skal jobbe med energi til havs og lagring av CO2.

Har du spørsmål om klima? Spør vårt klimapanel

Nye arbeidsplasser

CMR skal samarbeide med SINTEF på begge prosjektene.

— Det blir som en stor dugnad. Vi må få kontakt med masterstudenter og doktorgradskandidater. Forskningsmiljøet skal bygges opp fra grunnen. Dette gir nye jobbmuligheter for folk i denne bransjen, sier kommunikasjonssjef på CMR Gunn Janne Myrseth.

CO2 som pulver?

Forskningen på lagring av CO2 handler blant annet om alternativer til lagring av gassen i jordbunnen i Nordsjøen.

— Vi må teste hvor det er trygt å oppbevare gassen og utrede risikoen for jordskjelv på stedet for eksempel. Et annet tema er om det er mulig å lagre CO2 i andre former en gass, sier Myrseth.

Bruk av vindenergi til havs er fremdeles langt fra å bli en realitet.

— Vindmøllene til havs vil neppe se ut som de vindmøllene vi har på land. Været er rett og slett for røft til at det kan fungere med den konstruksjonen vi kjenner. Forskningen på dette vil blant annet handle om hvilke materialer man kan bruke og hvordan vi kan frakte energien til lands, sier Myrseth.

- Stor mulighet for Norge

Olje -og energiministeren berømmer CMR

— De konkrete prosjektene bergensmiljøet søkte om var gode. Vi har et overordnet mål om at disse pengene skal gi resultater som kan bidra til å redusere de totale CO2-utslippene, sier Riis-Johansen.

CMR skal samarbeide med en rekke andre aktører når de skal lete etter gode måter å utnytte vindenergien i havet på. Dette gjelder både industripartnere, organisasjoner, samt en rekke forskningsmiljø utenfor Bergen.

— Kraftproduksjon fra vindenergi til havs er en ny og stor industriell mulighet for Norge og norsk industri på et område hvor ingen ferdige teknologiske løsninger ennå eksisterer. Og det er også stor mangel på kunnskap om effekten av å injisere CO2 i undergrunnen, sier assisterende CMR-direktør Hans Roar Sørheim.

Et sterkt forskningsmiljø

Dekan Ole Gunnar Søgnen ved Avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen jubler over pengene.

— Vi har lenge jobbet for å opprette en egen sivilingeniørutdanning rettet mot energi og miljø. For å få det til er det svært viktig å bygge opp et godt fag -og forskningsmiljø. Derfor er tildelingen av disse pengene et utrolig viktig skritt videre, sier Søgnen.

I alt 28 sentre søkte om penger til å forske på fornybar energi. Åtte fikk i dag vite at de var blant de heldige som skal dele en milliard kroner.

TOK MED PENGESEKKEN: Olje -og energiminister Terje Riis-Johansen delte ut en milliard kroner til energiforskning i dag.
Falch, Knut
CO2-FANGST: Regjeringen har store planer for CO2-fangst, for eksempel her på Mongstad. Forskere i Bergen skal nå prøve å finne de mest effektive metodene.
Christian Erik Bergheim